Eva Charlotte Dahnberg

kulturvetare, utställningsproducent, fotograf, forskarassistent, journalist, projektledare med specialkunskaper om estetik, inredning och olika tidsepoker

 

Ord och bilder
Om oss

Vi lever och skriver tillsammans - vi är med andra ord oskiljaktiga och delar allt. Vi har båda journalistbakgrund med många olika erfarenheter.

 

 

 

 

 

 

Henrik Hermansson

 

civilekonom, projektledare stadsutveckling,  avdelningschef,  frilansjournalist med utbildning på Berghs, projektledare kultursektorn